Degustačný obchod/školiace centrum 

SI KÁVOPIČ?!:

ul. 1. Mája, č.3066024 01 Kysucké Nové Mesto

Tel.: +421918372661       IČO: 50 772 775      DIČ: 1122623095                       

zapísaný v Obchodnom registri Okresného úradu Čadca / OU-CA-OZP-2017/03383-2

sme plátcami DPH.

Bankové spojenie:  

Tatra banka, a.s.
IBAN / SWIFT: SK74 1100 0000 0029 3331 0309 / TATRSKBX